Regulamin

Ogólne zasady pobytu:

1. Apartament rezerwujemy telefonicznie pod nr tel. 606797908 lub 601075067.
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając w ciągu 3 dni, na podane konto kwotę zadatku, która wynosi 20% wartości całego pobytu, jednak nie mniej niż wartość za jedną dobę. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
3. W przypadku odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.
4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza akceptację powyższego regulaminu.
5. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu do Apartamentu przy odbiorze kluczy.
6. W przypadku skrócenia okresu pobytu kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
7. Doba zaczyna się o godzinie 15.00 (przyjazd), a kończy się o godzinie 10.00 (wyjazd).
8. Apartament może być zamieszkany przez nie większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji.
9. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
10. Prosimy o przestrzeganie zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
11. Prosimy o niepalenie papierosów w Apartamencie.Keep plugging away, and you might very well paper writer score big time in the writng world comprehend